Bil i Nords kvalitets- og miljøpolicy

Miljø- og kvalitetspolicy for Bil i Nord

 • Vi skal overholde våre samsvarsforpliktelser. 
 • Ved hjelp av vårt hjelpeverktøy Landax skal vi sikre kontinuerlig forbedring i alle deler av virksomheten.
 • Vi jobber for å opprettholde et arbeidsmiljø som er i samsvar med lover og regler for helse, miljø og sikkerhet.
 • Vi ønsker å forebygge ulykker, miljø- og helseskader.
 • Vi jobber for å skape trivsel på arbeidsplassen.
 • Driften skal gi minst mulig påvirkning på det ytre miljøet.
 • Våre produkter skal være sikre for dem som kjøper dem.
 • Vi vil sikre at våre målsetninger oppnås ved at helse, miljø og sikkerhet planlegges og prioriteres på samme måte som vi sikrer produksjon, service og økonomi.
 • Vår virksomhet skal med bakgrunn i de regler som gjelder, arbeide systematisk i hele organisasjonen for alt som foretas skal være i henhold til gjeldene regelverk.
 • Vi skal sikre kontinuerlig forbedring av vårt hjelpeverktøy som er Landax, herunder også øvrige styringssystemer i organisasjonen.

Vi ønsker gjennom denne policyen og arbeide mot vårt mål om å gjennomføre vår visjon: Bil i Nord – Best i Nord.

Dette skal skje gjennom fokus på:

 • Kunde: Vise vilje til å forstå kundens nåværende og fremtidige behov.
 • Medeierskap: Arbeide engasjert med respekt for hverandre.
 • Lederskap: Ved deltakelse og engasjement å gjennomføre «Management by walking around».
 • Prosessorientering: Kontinuerlig fokus på de prosesser som skal gjøre kunden fornøyd gjennom å gjøre rett jobb riktig første gangen.
 • Kvalitet: Vårt grunnleggende prinsipp som skal gjennomsyre alt vi gjør.
 • Fremgang og måloppnåelse sjekkes ut mot gjennomgang av økonomiske resultater, CEM og MKØ-målinger.

Kontakt oss


Kampanjer

Vis alle de siste kampanjene

Nyheter

Nyheter og arrangementerAnmeldelser