Miljø- og kvalitetspolicy for Bil i Nord

Bil i Nord – Best i Nord

Vi skal drive i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

Gjennom Landax skal vi sikre kontinuerlig forbedring i alle deler av virksomheten.

Vi jobber for å opprettholde et arbeidsmiljø som er i samsvar med lover og regler for helse, miljø og sikkerhet.

Vi ønsker å forebygge ulykker, miljø- og helseskader.

Vi jobber for å skape trivsel på arbeidsplassen.

Driften skal gi minst mulig påvirkning på det ytre miljøet.

Våre produkter skal være sikre for dem som kjøper dem.

Vi vil sikre at våre målsetninger oppnås ved at helse, miljø og sikkerhet planlegges og prioriteres på samme måte som vi sikrer produksjon, service og økonomi.

Vår virksomhet skal med bakgrunn i de regler som gjelder, arbeide systematisk i hele organisasjonen for alt som foretas skal være i henhold til gjeldene regelverk.

 

Vi ønsker gjennom denne policyen og arbeide mot vårt mål om å gjennomføre vår visjon:

Bil i Nord – Best i Nord.

Dette skal skje gjennom fokus på:

  • Kunde: Vise vilje til å forstå kundens nåværende og fremtidige behov.
  • Medeierskap: Arbeide engasjert med respekt for hverandre.
  • Lederskap: Ved deltakelse og engasjement gjennomføre «Management by walking».
  • Prosessorientering: Kontinuerlig fokus på de prosesser som skal gjøre kunden fornøyd gjennom å gjøre rett jobb riktig første gangen.
  • Kvalitet: Vårt grunnleggende prinsipp som skal gjennomsyre alt vi gjør.
  • Fremgang og måloppnåelse sjekkes ut mot gjennomgang av økonomiske resultater og CEM/MKØ/CSI-målinger.

Kontakt oss

Kampanjer

Vis alle de siste kampanjene

Nyheter

Nyheter og arrangementer


Anmeldelser